Răng sứ có bị đổi màu theo thời gian không?

Răng sứ có bị đổi màu theo thời gian không?